§107

(Ledig plads)

Hos Balancen særlige boliger handler det om at støtte nogle af de borgere der har det sværest i vores samfund. Borgere som af den ene eller den anden årsag er i krise, og har brug for et miljøskifte, der kan bringe dem et bedre sted hen i livet.

Vi har for nyligt fået en plads ledig i Ringsted. Kontakt os for at høre mere. 

Balancen

Her hjælper vi borgere der har brug for et miljøskifte

Hos Balancen særlige boliger handler det om at støtte nogle af de borgere der har det sværest i vores samfund. Borgere som af den ene eller den anden årsag er i krise, og har brug for et miljøskifte, der kan bringe dem et bedre sted hen i livet. Vi har gennem flere enkeltmandsprojekter samlet erfaring omkring hvordan krisesituationerne løses på bedste vis.

Desværre opstår disse tilfælde når borgere af den ene eller den anden årsag lider et knæk i deres trivsel. Her træder vi til med en pålidelig, målrettet og professionel tilgang, og skaber rammerne, såvel fysisk som pædagogisk, for at få vendt den dårlige spiral – og stræber efter balance for borgeren der har brug for støtte. Vores målsætning er således at få skabt en struktureret og forudsigelig hverdag for borgeren, så han/hun opnår den bedst mulige trivsel ud fra det specifikke udgangspunkt. Når dette er sket, er vores fornemmeste opgave sammen med visitationen, at sikre borgerens videre forløb. Et mere permanent ophold, under rammer der kan strække sig ud i fremtiden, og sikre at borgeren er i gode hænder. Det foregår ved, at vi er med i processen omkring borgerens flytning og nye hjem i det omfang det kræves, for at sikre den bedst mulige overgang.

Hvis du er interesseret i at læse mere om hvordan socialtilsynet vurderer vores tilbud kan du klikke nedenfor

Faglige oplysninger

Målgruppe

Afdelingen er godkendt til:

  • Udadreagerende adfærd
  • Forandret virkelighedsopfattelse
  • Personlighedsforstyrrelse
  • Angst
  • Indadreagerende adfærd
  • Autismespektrum
  • Opmærksomhedsforstyrrelse
Aldersgruppe:
18 – 70 år
 
Beskrivelse af målgruppen

Borgere med ovennævnte diagnoser og med behov for akut miljøskifte.

Målgruppen er borgere indenfor autismespektret med eventuelt tilknyttede psykiatriske diagnoser samt gennemgribende og varige udviklingsforstyrrelser.

Yderligere kan der være tale om ud- og indadreagerende adfærd.

Målgruppen kan yderligere indeholde borgere hvor endelig udredning ikke er foretaget.

Balancen

Skabelsen af et trygt og støttende miljø

Professionel og Empatisk Støtte
Vores team af erfarne og engagerede fagfolk tilbyder professionel støtte og pleje, altid med en dyb forståelse og empati for de udfordringer, som vores borgere står overfor. Vi anvender en bred vifte af af relevante pædagogiske metoder til at fremme selvstændighed og personlig udvikling, altid med respekt for den enkeltes integritet og selvbestemmelse.

Aktiviteter og Fællesskab
Vi værdsætter betydningen af aktiviteter og socialt samvær som en del af hverdagens liv. Vores aktivitetstilbud spænder vidt og er til for at fremme både fysisk og mental trivsel. Fra kreative aktiviteter på matriklen til motion og udflugter i lokalsamfundet, ønsker vi, at vores borgere i det omfang det for dem giver mening skal engagere sig i aktiviteter, der bringer glæde og mening for dem.

Fokus på Udvikling og Fremtiden
I Balancen er vores tilgang til støtte under §107 ikke blot fokuseret på den nuværende trivsel, men også på at forberede vores borgere til en fremtid, hvor de kan udnytte deres fulde potentiale. Dette inkluderer udvikling indenfor de nærmeste læringszoner og, hvor det er muligt, at forberede borgerne til at overgå til mere selvstændige levevilkår.

+45 23 90 84 35

Hele vores koncept beror på, at vi hurtigt kan skabe de rigtige fysiske rammer og den rette pædagogiske indtast for det menneske der har brug for et miljøskifte for at få et meningsfuldt liv og en bæredygtig fremtidsplan. Tøv derfor endelig ikke med at ringe til os, hvis du står med en sag der passer til vores målgruppe.

Kære besøgende (Vedr. §107)
Vi har for nyligt fået en plads ledig i Ringsted i §107. Klik her for at læse mere. 

Scroll to Top