Pædagogik og tilang

Pædagogisk går vi ud fra det enkelte individ i vores faglige tilrettelæggelse og tilpasser den faglige indsats derefter. Vi tror på, at man som pædagog skal turde give noget af sig selv og bringe sig selv i spil. På denne måde sikrer vi at borgerne møder mennesket først og ligeværd er i højsædet. Derfor er selv- og medbestemmelse for borgeren naturligvis også enormt vigtigt for os.

Borgeren først

PÆDAGOGISK FASEMODEL – §107

Som udgangspunkt har vi følgende tilgange i værktøjskassen:
Anerkendende tilgang, relationspædagogisk tilgang, ressourceorienteret tilgang og narrativ tilgang.

Således vil redskaber som low arousal, rollemodeller, struktureret og visualiseret pædagogik via TEACCH, selvbestemmelse via PECS og sociale historier også, situationsbestemt komme i spil. 

Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i en fasemodel som forenklet tager sig ud som nedenfor;

Fase 1: Før indflytning – indflytning.

Fase 2: Relationsarbejde – tryghedsarbejde – adfærdsregistrering. Herunder målrettet dokumentation, og eventuel iværksættelse af aktivitets og samværstilbud.

Fase 3: Relationsarbejde – analyse af adfærdsregistrering og øvrig dokumentation. Udfærdigelse af pædagogisk udredning.

Fase 4: Flytning til varig bolig – deltagelse og overdragelse.

+45 23 90 84 35

Hele vores koncept beror på, at vi hurtigt kan skabe de rigtige fysiske rammer og den rette pædagogiske indtast for det menneske der har brug for et miljøskifte for at få et meningsfuldt liv og en bæredygtig fremtidsplan. Tøv derfor endelig ikke med at ringe til os, hvis du står med en sag der passer til vores målgruppe.

Kære besøgende (Vedr. §107)
Vi har for nyligt fået en plads ledig i Ringsted i §107. Klik her for at læse mere. 

Scroll to Top